Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Chi tiết đề tài khoa học cấp ngành

 

Tên đề tài:

Xây dựng mô hình ứng dụng nhằm phát triển hồ tiêu và liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ tại huyện Xuân Lộc
Mã đề tài:
Chủ nhiệm: TS. Bùi Xuân Khôi
Ngày thực hiện : 2013-2015
Lĩnh vực: J. Nông nghiệp
Loại hình: Nghiên cứu khoa học - phát triển
Đơn vị thực hiện: Trung tam cây ăn quả Miền động nam bộ
Đơn vị phối hợp: Phòng NNPTNT, Trung tâm khuyến nông huyện
Cơ quan quản lý: UBND huyện Xuân Lộc
Kết quả ứng dụng:
File đính kèm: