Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Chi tiết đề tài khoa học cấp ngành

 

Tên đề tài:

Nghiên cứu biện pháp phòng trừ hiệu quả một số loài sâu hại chính trên cây điều giai đoạn ra hoa, đậu trái và xây dựng mô hình thâm canh tăng năng suất và hiệu quả sản xuất điều.
Mã đề tài:
Chủ nhiệm:
Ngày thực hiện : 2013-2015
Lĩnh vực: J. Nông nghiệp
Loại hình: Nghiên cứu khoa học - phát triển
Đơn vị thực hiện: UBND huyện Thống Nhất
Đơn vị phối hợp:
Cơ quan quản lý:
Kết quả ứng dụng:
File đính kèm: