Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Chi tiết đề tài khoa học cấp ngành

 

Tên đề tài:

Chuyển đổi sản xuất chuối khu vực Đá lộ đầu, 5 xã Kiệm Tân sang thâm canh cây tiêu.
Mã đề tài:
Chủ nhiệm:
Ngày thực hiện : 2013-2015
Lĩnh vực: J. Nông nghiệp
Loại hình: Nghiên cứu khoa học - phát triển
Đơn vị thực hiện: UBND huyện Thống Nhất
Đơn vị phối hợp:
Cơ quan quản lý:
Kết quả ứng dụng:
File đính kèm: