Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Chi tiết đề tài khoa học cấp ngành

 

Tên đề tài:

Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất hồ tiêu theo tiêu chuẩn Global GAP tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Mã đề tài:
Chủ nhiệm:
Ngày thực hiện : 2013-2015
Lĩnh vực: J. Nông nghiệp
Loại hình: Nghiên cứu khoa học - phát triển
Đơn vị thực hiện: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Cẩm Mỹ
Đơn vị phối hợp:
Cơ quan quản lý:
Kết quả ứng dụng:
File đính kèm: