Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh mục
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Chưa có tên

 

Tên đề tài:

Hệ thống thông tin quản lý công tác an ninh Công an tỉnh Đồng Nai
Mã đề tài: DTT2012-01-B
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Khánh
Ngày thực hiện : 2012
Lĩnh vực: C. Công nghệ thông tin
Loại hình: Nghiên cứu khoa học - phát triển
Đơn vị thực hiện: Công An tỉnh Đồng Nai
Đơn vị phối hợp:
Cơ quan quản lý: Sở KH&CN ĐN
Kết quả ứng dụng:
File đính kèm: