Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh mục
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Chưa có tên

 

Tên đề tài:

Nghiên cứu thiết kế chế tạo động cơ gió công suất nhỏ ((1KW)
Mã đề tài: DTT2012-10-C
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Liệt
Ngày thực hiện : 2012
Lĩnh vực: E. Công nghiệp
Loại hình: Nghiên cứu khoa học - phát triển
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN ĐN
Đơn vị phối hợp:
Cơ quan quản lý: Sở KH&CN Đồng Nai
Kết quả ứng dụng: Ngưng triển khai
File đính kèm: thuyetminh-nangluonggio.pdf