Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh mục
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Chưa có tên

 

Tên đề tài:

Tác động của báo chí đối với công chúng của Đồng Nai.
Mã đề tài: DTT2012-16-D
Chủ nhiệm: TS. Huỳnh Văn Tới
Ngày thực hiện : 2012
Lĩnh vực: G. Khoa học xã hội - nhân văn
Loại hình: Nghiên cứu khoa học - phát triển
Đơn vị thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai
Đơn vị phối hợp:
Cơ quan quản lý: Sở KH&CN ĐN
Kết quả ứng dụng:
File đính kèm: