Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh mục
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Chưa có tên

 

Tên đề tài:

Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ ở tỉnh Đồng Nai thời kỳ hội nhập quốc tế
Mã đề tài: DTT2012-03-D
Chủ nhiệm: Ngô Minh Đức
Ngày thực hiện : 2012
Lĩnh vực: G. Khoa học xã hội - nhân văn
Loại hình: Nghiên cứu khoa học - phát triển
Đơn vị thực hiện: Công an tỉnh Đồng Nai
Đơn vị phối hợp:
Cơ quan quản lý: Sở KH&CN ĐN
Kết quả ứng dụng:
File đính kèm: