Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh mục
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Chưa có tên

 

Tên đề tài:

Hoàn chỉnh chuỗi giá trị sản phẩm cho bưởi Tân Triều, Đồng Nai
Mã đề tài: DTT2012-05-D
Chủ nhiệm: PGS-TS Phạm Văn Sáng
Ngày thực hiện : 2012
Lĩnh vực: G. Khoa học xã hội - nhân văn
Loại hình: Nghiên cứu khoa học - phát triển
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ ĐN
Đơn vị phối hợp:
Cơ quan quản lý: Sở KH&CN ĐN
Kết quả ứng dụng:
File đính kèm: ThuyetminhchuoigiatriBuoiTanTrieu2012.pdf