Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh mục
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Chưa có tên

 

Tên đề tài:

Xây dựng triển khai dạy học nội dung giáo dục địa phương trong hệ thống trường học tỉnh Đồng Nai
Mã đề tài: DAT2012-08-E
Chủ nhiệm: Lê Minh Hoàng
Ngày thực hiện : 2012
Lĩnh vực: N. Y tế - Thể thao
Loại hình: Sản xuất thử - thử nghiệm
Đơn vị thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo ĐN
Đơn vị phối hợp:
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ ĐN
Kết quả ứng dụng:
File đính kèm: TMDA0Giaoducdiaphuong.pdf