Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh mục
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Chưa có tên

 

Tên đề tài:

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh ức chế độc tố nấm mốc aflatoxin trong thức ăn chăn nuôi
Mã đề tài: DTT2012-09-A
Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Hải
Ngày thực hiện : 2012
Lĩnh vực: J. Nông nghiệp
Loại hình: Nghiên cứu khoa học - phát triển
Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Nông Lâm Thủ Đức Tp. Hồ Chí Minh
Đơn vị phối hợp:
Cơ quan quản lý: Sở KH&CN ĐN
Kết quả ứng dụng:
File đính kèm: THUYETMINH-aflotoxin.pdf