Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh mục
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Chưa có tên

 

Tên đề tài:

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo các thiết bị chính trong Trạm kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Mã đề tài: DTT2012-11-C
Chủ nhiệm: Huỳnh Minh Hậu
Ngày thực hiện : 2012
Lĩnh vực: E. Công nghiệp
Loại hình: Nghiên cứu khoa học - phát triển
Đơn vị thực hiện: TT Ứng dụng tiến bộ Khoa học Công nghệ ĐN
Đơn vị phối hợp:
Cơ quan quản lý: Sở KH&CN ĐN
Kết quả ứng dụng: Đề tài ngưng triển khai
File đính kèm: Thuyet minh de tai Tram Dang kiem.pdf