Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh mục
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Chưa có tên

 

Tên đề tài:

Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng cây sầu riêng xen măng cụt theo hướng GlobalGap tại Cẩm Mỹ - Đồng Nai..
Mã đề tài: DTT2012-13-A
Chủ nhiệm: Võ Thành Phụng
Ngày thực hiện : 2012
Lĩnh vực: J. Nông nghiệp
Loại hình: Nghiên cứu khoa học - phát triển
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Công nghệ Sinh học ĐN
Đơn vị phối hợp:
Cơ quan quản lý: Sở KH&CN ĐN
Kết quả ứng dụng:
File đính kèm: 2012-TM-Sauriengmangcut.pdf