Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh mục
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Chưa có tên

 

Tên đề tài:

Xây dựng mô hình hỗ trợ thanh thiếu niên nhằm giảm nghiện Internet – game online tại Đồng Nai.
Mã đề tài: DTT2012-18-E
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Thọ
Ngày thực hiện : 2012
Lĩnh vực: N. Y tế - Thể thao
Loại hình: Nghiên cứu khoa học - phát triển
Đơn vị thực hiện: hội Khoa học tâm lý giáo dục Đồng Nai
Đơn vị phối hợp:
Cơ quan quản lý: Sở KH&CN ĐN
Kết quả ứng dụng:
File đính kèm: thuyetminh-nghieniternet.pdf