Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh mục
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Chưa có tên

 

Tên đề tài:

Đề tài :Xây dựng cơ sở dữ liệu về phông phóng xạ ở 4 huyện Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, Định Quán, Tân Phú thuộc khu vực tại tỉnh Đồng Nai và Đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường
Mã đề tài: DTT2012-07-F
Chủ nhiệm: Nguyễn Trung Kiên
Ngày thực hiện : 2012
Lĩnh vực: B. Bảo vệ môi trường
Loại hình: Nghiên cứu khoa học - phát triển
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Đồng Nai
Đơn vị phối hợp:
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ ĐN
Kết quả ứng dụng:
File đính kèm: Thuyetminh-Dualeleo.pdf