Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh mục
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Chưa có tên

 

Tên đề tài:

Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Đồng Nai theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh giai đoạn năm 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2025
Mã đề tài: DTT2012-04-D
Chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Tuyền
Ngày thực hiện : 2012
Lĩnh vực: G. Khoa học xã hội - nhân văn
Loại hình: Nghiên cứu khoa học - phát triển
Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM
Đơn vị phối hợp:
Cơ quan quản lý: Sở KHoa học và Công nghệ ĐN
Kết quả ứng dụng:
File đính kèm: Thuyetminh-tangtruongkinhte.pdf