Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh mục
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Chưa có tên

 

Tên đề tài:

Xây dựng mô hình ứng dụng tiêu chuẩn Vietgap cho cây thanh long tại Đồng NAi
Mã đề tài: DTT2012-19-A
Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Thạch
Ngày thực hiện : 2012
Lĩnh vực: J. Nông nghiệp
Loại hình: Nghiên cứu khoa học - phát triển
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Sinh học ĐN
Đơn vị phối hợp:
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ ĐN
Kết quả ứng dụng:
File đính kèm: THUYETMINH-ThanhLongin28.11.2012.pdf