Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Cuộc thi Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

 
Thể lệ Cuộc thi Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Cập nhật: 21-04-2022 09:48

Cuộc thi “Ứng dụng năng lượng tái tạo và giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả vào sản xuất và đời sống” tỉnh Đồng Nai nhằm thúc đẩy tinh thần nghiên cứu khoa học, sáng kiến ứng dụng và tạo sân chơi để các tổ chức, cá nhân phát triển các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo của mình thông qua các sản phẩm, mô hình ứng dụng và đề ra các giải pháp, mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Từ đó lựa chọn được những sáng kiến, ý tưởng, giải pháp… hiệu quả để có thể áp dụng vào thực tiễn phục vụ cộng đồng.

Mau01_Phieudangkyduthi_TKNL.docxMau01_Phieudangkyduthi_TKNL.docx

405QD_30.11.21_TKC035-The le cuoc thi TKNL.pdf405QD_30.11.21_TKC035-The le cuoc thi TKNL.pdf

In nội dung
Thông tin liên hệ (21/04/2022)