Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 

 Gương điển hình

 
Giới thiệu

 

 
              Nhằm nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương chấn chỉnh lại công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua thời gian triển khai , bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với nhân dân đã có cải thiện, tình trạng chậm trễ trong việc chấp hành ý kiến chỉ đạo của cấp trên đã có chuyển biến, nhiều cán bộ, công chức, viên chức đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
             Phát huy tinh thần đó, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai đã xây dựng Quy định về khen thưởng danh hiệu “Điển hình trong tháng” trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tác phong làm việc, đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp. Theo đó, hàng tháng mỗi phòng/đơn vị trực thuộc sẽ chọn 01 cán bộ tiêu biểu nhất đề nghị Hội đồng Thi đua Khen thưởng xem xét. Tại buổi họp giao ban tuần đầu tiên của tháng tiếp theo, Hội đồng Thi đua Khen thưởng sẽ tiến hành xét chọn 02 gương điển hình thuộc Khối Quản lý nhà nước và Khối Hành chính sự nghiệp để trao thưởng. Việc xét chọn khen thưởng danh hiệu “Điển hình trong tháng” đảm bảo công khai, khách quan, công bằng trên cơ sở tự nguyện của cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng và tuân thủ các tiêu chí, thang điểm tại Quy định này.

            Các cá nhân đạt danh hiệu “Điển hình trong tháng”, có nhiều ý kiến đóng góp cho hoạt động chung của Sở và được tập thể lãnh đạo, Đảng uỷ Sở đánh giá chất lượng, góp phần vào công tác chỉ đạo, điều hành sẽ được ghi nhận và làm cơ sở cho công tác cán bộ trong thời gian tới. CBCCVC sẽ được ưu tiên sắp xếp, bố trí vào vị trí công tác mà qua ý kiến đề xuất thể hiện được khả năng của mình ở lãnh vực đó./.


 

  Gương điển hình

 
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập