Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Thông tin Hội thi Tìm hiểu pháp luật Sở hữu trí tuệ

 
THÔNG BÁO Kế hoạch tổ chức đợt 3 cuộc thi trực tuyến/trực tiếp “Tìm hiểu pháp luật sở hữu trí tuệ năm 2022” (từ ngày 08/8/2022 đến ngày 28/8/2022) (26/07/2022)
Xem tiếp...
QUYẾT ĐỊNH Công nhận kết quả và khen thưởng cho cá nhân có thành tích tham gia thi trực tuyến tuần 06 (từ ngày 18/7/2022 đến ngày 24/7/2022) của vòng I cuộc thi tìm hiểu pháp luật sở hữu trí tuệ năm 2022 (26/07/2022)
Xem tiếp...
QUYẾT ĐỊNH Công nhận kết quả và khen thưởng cho cá nhân có thành tích tham gia thi trực tuyến tuần 05 (từ ngày 11/7/2022 đến ngày 17/7/2022) của vòng I cuộc thi tìm hiểu pháp luật sở hữu trí tuệ năm 2022 (26/07/2022)
Xem tiếp...
QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 129/SKHCN-QCN ngày 03/6/2022 về việc ban hành thể lệ Cuộc thi trực tuyến/trực tiếp “Tìm hiểu pháp luật sở hữu trí tuệ tỉnh Đồng Nai năm 2022” (25/07/2022)
Xem tiếp...
QUYẾT ĐỊNH Công nhận kết quả và khen thưởng cho cá nhân có thành tích tham gia thi trực tuyến tuần 04 (từ ngày 04/7/2022 đến ngày 10/7/2022) của vòng I cuộc thi tìm hiểu pháp luật sở hữu trí tuệ năm 2022 (15/07/2022)
Xem tiếp...
Thông báo Kế hoạch tổ chức đợt 2 cuộc thi trực tuyến/trực tiếp “Tìm hiểu pháp luật sở hữu trí tuệ năm 2022” (từ ngày 04/7/2022 đến ngày 24/7/2022) (04/07/2022)
Xem tiếp...
Quyết định công nhận kết quả và khen thưởng cho cá nhân có thành tích tham gia thi trực tuyến tuần 3 (từ ngày 20/6/2022 đến ngày 26/6/2022) của vòng I cuộc thi tìm hiểu pháp luật sở hữu trí tuệ năm 2022 (30/06/2022)
Xem tiếp...
Quyết định công nhận kết quả và khen thưởng cho cá nhân có thành tích tham gia thi trực tuyến tuần 2 (từ ngày 13/6/2022 đến ngày 19/6/2022) của vòng I cuộc thi tìm hiểu pháp luật sở hữu trí tuệ năm 2022 (27/06/2022)
Xem tiếp...
Quyết định công nhận kết quả và khen thưởng cho cá nhân có thành tích tham gia thi trực tuyến tuần 1 (từ ngày 06/6/2022 đến ngày 12/6/2022) của vòng I cuộc thi tìm hiểu pháp luật sở hữu trí tuệ năm 2022 (23/06/2022)
Xem tiếp...
Link đăng ký và tham gia dự thi Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật sở hữu trí tuệ năm 2022 (09/06/2022)
Xem tiếp...