Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Tài liệu tham khảo

 
Các Bài thi đạt giải năm 2017 của Khối CBCC và Quần chúng nhân dân Cập nhật: 15-12-2018 03:50

Bai Giai nhat_Nguyen Thi Le.pdfBai Giai nhat_Nguyen Thi Le.pdf Hinh anh.7zHinh anh.7z

Bai Giai Nhi_Phan Thi Nhu Quynh.pdfBai Giai Nhi_Phan Thi Nhu Quynh.pdf

Bai Giai Nhi_Le Thanh Thuy.pdfBai Giai Nhi_Le Thanh Thuy.pdf

Bai Giai Ba_Dinh Thi Nhai.pdfBai Giai Ba_Dinh Thi Nhai.pdf

Bai Giai KK_Lam Thi Hai Ly.pdfBai Giai KK_Lam Thi Hai Ly.pdf

Bai Giai KK_Nguyen Thi  Truc Khuyen.pdfBai Giai KK_Nguyen Thi Truc Khuyen.pdf

Bai Giai KK_Pham Thi Huong Sen.pdfBai Giai KK_Pham Thi Huong Sen.pdf

Bai Giai KK_Hoang Thi Thoa.pdfBai Giai KK_Hoang Thi Thoa.pdf

Các anh chị có bài đạt giải, chưa thấy bài mình được đăng lên đây. Vui lòng mail bài dự thi qua địa chỉ chỉ mail: docisti@dost-dongnai.gov.vn. ĐT 09083 056 552


In nội dung