Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Hồ sơ khiếu nại

 
Người khiếu nại Công ty phân bón Việt Nhật
Địa chỉ 118 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Quận 1,TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực khiếu nại Chất lượng
Tên Hồ sơ Khiếu nại kết quả kiểm tra chỉ tiêu K2O của mẫu phân bón NPK 16-16-8-13S do Trung tâm kỹ thuật TC-ĐL-CL khu vực 3 thử nghiệm.
Ngày nộp đơn 20/04/2004
Ngày giải quyết 28/04/2004
Kết quả giải quyết

Hàm lượng K2O đạt mức chỉ tiêu công bố - Mẫu phân bón NPK 16-16-8-13S đạt yêu cầu về chất lượng

Hiện trạng Đã giải quyết
Chi tiết hiện trạng

Cho phép Công ty Việt Nhật sử dụng mẫu lưu có niêm phong tại cơ sở kinh doanh để thử nghiệm lại. Yêu cầu Trung tâm kỹ thuật TC-ĐL-CL khu vực 3 thử lại lần thứ 2 đối với chỉ tiêu K2O trên mẫu gởi. Nhận định ,đánh giá chất lượng mẫu thử căn cứ theo các kết quả kiểm tra.