Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa

 
Thông tin đơn vị
Tên đơn vị Chi nhánh Công ty CPTM Thế giới di động - Cửa hàng Điện máy Biên Hòa
Địa chỉ 1381 Phạm Văn Thuận, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa
Điện thoại 0908071317 Fax
NNSXKD Thiết bị điện, điện tử
Quyết định thanh tra
Quyết định số 191/QĐ-TTr15 Ngày quyết định 19/10/2015
Cấp ban hành Chánh thanh tra Sở KH&CN
Hoạt động thanh tra
Lĩnh vực thanh tra Tiêu chuẩn - Chất lượng
Nội dung

​Việc thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và ghi nhãn hàng hóa trong hoạt động kinh doanh ​

Thanh tra từ ngày 27/10/2015 Đến ngày 27/10/2015
Tài liệu kết luận

Hồ sơ khác
Công ty TNHH Parcorini Việt Nam
Công ty CP Taekwang Vina Industrial
Công ty CP Đồng Nai
DNTN Đồng Nai Tôn
Công ty TNHH Fumakilla Việt Nam (tên cũ là Công ty TNHH Technopia Việt Nam)