Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Thanh tra chuyên ngành về đo lường

 
Thông tin đơn vị
Tên đơn vị Công ty TNHH Parcorini Việt Nam
Địa chỉ Kho số 8, ICD Tân cảng Long Bình, TP. Biên Hòa
Điện thoại Fax
NNSXKD
Quyết định thanh tra
Quyết định số 200/QĐ-TTr15 Ngày quyết định 14/12/2015
Cấp ban hành Chánh thanh tra Sở KH&CN
Hoạt động thanh tra
Lĩnh vực thanh tra Đo lường
Nội dung

​Việc thực hiện các quy định của pháp luật về đo lường trên địa bàn tỉnh   

Thanh tra từ ngày 17/12/2015 Đến ngày 17/12/2015
Tài liệu kết luận

Hồ sơ khác
Công ty CP Taekwang Vina Industrial
Công ty CP Đồng Nai
DNTN Đồng Nai Tôn
Công ty TNHH Fumakilla Việt Nam (tên cũ là Công ty TNHH Technopia Việt Nam)
Công ty TNHH ULHWA Việt Nam