Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Quyết định số 423/QĐ-SKHCN ngày 01/12/2020 của Sở KH&CN v/v phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân t/h nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019. Đề tài “Tuyển chọn và xây dựng vườn cây đầu dòng cho bưởi, xoài, sầu riêng, chôm chôm trên địa bàn tỉnh ĐNai"

Người thông báo:
Ngày thông báo: 01-12-2020
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.