Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 (đợt 1).

Người thông báo:
Ngày thông báo: 16-07-2021
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.