Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Quyết định V/v công khai quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020

Người thông báo:
Ngày thông báo: 26-01-2022
In nội dung
File đính kèm:
432QD_17.12.21_VPDien.pdf


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.