Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 

 Nội dung tọa đàm

 
Tọa đàm, trao đổi về công tác QLCN, hoạt động của các Trung tâm ứng dụng, Trung tâm nghiên cứu của các tỉnh trong vùng.

- Báo cáo nhanh kết quả Tọa đàm.doc

- Phát biểu bế mạc Trao đổi về quản lý công nghệ; Hoạt động của các Trung tâm Ứng dụng, Trung tâm Nghiên cứu của các tỉnh trong Vùng, các vấn đề đặt ra.docx

- Phát biểu khai mạc Trao đổi về quản lý công nghệ; Hoạt động của các Trung tâm Ứng dụng, Trung tâm Nghiên cứu của các tỉnh trong Vùng, các vấn đề đặt ra.doc

- Chương trình tọa đàm Trao đổi về quản lý công nghệ; hoạt động của các Trung tâm Ứng dụng, Trung tâm Nghiên cứu của các tỉnh trong Vùng, các vấn đề đặt ra.doc

- Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động KH&CN của các trung tâm ƯDTBKHCN vùng Đông Nam Bộ.doc

- Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN giai đoạn 2011-2015; định hướng hoạt động giai đoạn 2016-2020 của Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai.doc

- Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN giai đoạn 2011-2015; định hướng hoạt động giai đoạn 2016-2020 của Sở KH&CN tỉnh Bình Dương.docx

- Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN giai đoạn 2011-2015; định hướng hoạt động giai đoạn 2016-2020 của Sở KH&CN tỉnh Bình Phước.DOC

- Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN giai đoạn 2011-2015; định hướng hoạt động giai đoạn 2016-2020 của Sở KH&CN tỉnh Bình Thuận.doc

- Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN giai đoạn 2011-2015; định hướng hoạt động giai đoạn 2016-2020 của Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.doc

- Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN giai đoạn 2011-2015; định hướng hoạt động giai đoạn 2016-2020 của Sở KH&CN TP.HCM.doc

- Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN giai đoạn 2011-2015; định hướng hoạt động giai đoạn 2016-2020 của Sở KH&CN tỉnh Tây Ninh.doc

​​​​​​​​​​​​​​​
 

 PHIM HỘI NGHỊ GIAO BAN VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

 
 • Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng Đông Nam bộ lần thứ XIII
 • Gần 2.000 nông dân của 12 tỉnh tham gia Ngày hội ruộng đồng lần 3
 • Thành tựu khoa học và công nghệ
 • Trao đổi với Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Hội thảo khoa học "Tổ chức đầu tư, cơ chế tài chính hỗ trợ đổi mới công nghệ phục vụ phát triển khoa học và công nghệ"
 • Tọa đàm: Hoạt động thông tin, thống kê khoa học và công nghệ vùng Đông Nam bộ - Thực trạng và định hướng
 • Tọa đàm: Cơ chế đầu tư và tài chính phát triển khoa học công nghệ
 • Khai mạc "Chợ Công nghệ, Thiết bị và Thương mại vùng Đông Nam bộ - Đồng Nai 2015"
 • Nhiều video
   

   Ảnh hội nghị giao ban vùng đông nam bộ

   
   

   ẢNH HOẠT ĐỘNG KH&CN CÁC TỈNH VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

   
   

   PHIM HOẠT ĐỘNG KH&CN CÁC TỈNH VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

   
  Hình ảnh liên kết
  Liên kết website trong tỉnh
  Liên kết website các tỉnh
  Lượt truy cập