Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Thông báo tuyển chọn lại đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022 thuộc Chương trình "Y tế" (05 nhiệm vụ)

Người thông báo:
Ngày thông báo: 10-06-2022
In nội dung
File đính kèm:
1340_10.06.22_QLKKHoi.pdf
yte_2022_QD_747.signed.pdf


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.