Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
V/v phổ biến Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Người thông báo:
Ngày thông báo: 05-07-2022
In nội dung
File đính kèm:
Thongtu04_DinhmucKTKTchuanQGvaquydinhkiemdiinh.zip
1511_29.06.22_TDCHai.pdf
TDCHai_trienkhaiTT04_dinhmucKTKTchuanQGquytrinhkiemdinh.docx


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.