Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
THÔNG BÁO Bổ sung kế hoạch mở hồ sơ tham gia Tuyển chọn/Giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 (đợt 2) Chương trình: “Áp dụng tiến bộ KH – CN vào các mô hình bảo vệ, nâng cao sức khỏe cộng đồng

Người thông báo:
Ngày thông báo: 21-07-2022
In nội dung
File đính kèm:
3. TB_Bosung_MHS_Y_te_2022_dot2.docx
1680TB_19.07.22_QLKKhoi.pdf


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.