Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
V/v phê duyệt Thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 đối với Chương trình Công nghệ thông tin

Người thông báo:
Ngày thông báo: 22-07-2022
In nội dung
File đính kèm:
2_2022_QD_1789_1.pdf
1729_22.07.22_QLKHuong.pdf
0. QLK_huongTB_tuyenchon_CNTT_2022.docx
1. Bieu mau TM _ 2022.rar


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.