Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
THÔNG BÁO Kế hoạch mở hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 Đề tài: “Nghiên cứu sử dụng chỉ thị sinh học để đánh giá hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng trong không khí và đề xuất biện

Người thông báo:
Ngày thông báo: 03-08-2022
In nội dung
File đính kèm:
3615C_BIEN NHAN HO SO_DT O NHIEM KIM LOAI_01.08.2022.pdf
1926_03.08.22_QLKKhuyen.pdf
1408_17.06.22_QLKKhuyen.signed.pdf
QLKKhuyen_TB_Mohoso_chithisinhhoc.docx


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.