Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
THÔNG BÁO Kế hoạch mở hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 Đề tài: “Nghiên cứu công nghệ xử lý pin phế thải để sản xuất vật liệu”

Người thông báo:
Ngày thông báo: 03-08-2022
In nội dung
File đính kèm:
1927TB_03.08.22_QLKKhuyen.pdf
QLKKhuyen_TB_Mohoso_Pin_lan2.docx
3612C_BIEN NHAN HO SO_ DT PIN _02.08.2022_2.pdf


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.