Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Thông báo Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2022 (đợt 3) Chương trình: “Áp dụng tiến bộ KH – CN vào các mô hình bảo vệ, nâng cao sức khỏe cộng đồng”

Người thông báo:
Ngày thông báo: 11-10-2022
In nội dung
File đính kèm:
2518_10.10.22_QLKKhanhLong.pdf
1340_10.06.22_QLKKHoi.pdf
716_04.04.22_QLKHuong.pdf
yte_2022_QD_747.signed_Copy.pdf
thong bao tuyen chon _ lan 3.docx


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.