Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
THÔNG BÁO Kế hoạch mở hồ sơ tham gia Tuyển chọn/Giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 Chương trình: “Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin” (lần 2).

Người thông báo:
Ngày thông báo: 31-10-2022
In nội dung
File đính kèm:
2731_28.10.22_QLKDiep.pdf
Thong bao_Mohoso_CT CNTT_lan 2_1.docx


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.