Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Thông báo về việc công bố Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ

Người thông báo:
Ngày thông báo: 30-06-2022
In nội dung
File đính kèm:
935 bo khcn.pdf
6530_UBND_KGVX_27.06.2022.pdf


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.