Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết việc xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ

Người thông báo:
Ngày thông báo: 26-07-2022
In nội dung
File đính kèm:
7075_UBND_KGVX de nghi gop y.pdf
Du_thao_thong_tu.docx
TTraChau_gop y Thong tu xac dinh HH da tieu thu.docx
1735_25.07.22_TTraChau.pdf
1628 bo khcn.pdf
Du_thao_to_trinh.docx


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.