Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Thông báo công khai danh sách các phòng, đơn vị bị chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công tháng 12/2022 và tháng 1/2023

Người thông báo:
Ngày thông báo: 06-02-2023
In nội dung
File đính kèm:
174TB_03.02.23_Thong bao don vị cham muon giai quyet TTHC.pdf


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.