Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 

 Nội dung

 
Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh   09-11-2022
Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động phát triển kinh tế xã hội và điều hành của chính quyền. Lãnh đạo tỉnh đã rất quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh. Điểm số PCI tăng điểm, tuy nhiên mức tăng điểm không đạt so với kỳ vọng. Năm 2021, PCI Đồng Nai xếp hạng thứ 22/63 tỉnh, thành.

Ngoài chỉ số Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tăng ấn tượng (tăng 1,55 điểm) các chỉ số: gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động, thiết chế pháp lý tăng điểm nhưng số điểm tăng không cao; các chỉ số: tính minh bạch, chi phí thời gian, thành phần cạnh tranh bình đẳng, đào tạo lao động giảm điểm. Còn nhiều lĩnh vực doanh nghiệp cho rằng gặp phiền hà khi giải quyết thủ tục hành chính cần tập trung cải thiện nhằm nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng.
Để tiếp tục nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Đồng Nai trong năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành công văn yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa tổ chức rà soát các chỉ số liên quan, phân tích những chỉ số hợp lý và chưa hợp lý, qua đó xây dựng kế hoạch hành động, giải pháp cụ thể gắn với dịch vụ công của đơn vị để có lộ trình khắc phục những hạn chế, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ công và hỗ trợ tích cực hơn cho doanh nghiệp.
Theo công văn của UBND tỉnh, để có thể cải thiện được các chỉ số quan trọng, Đồng Nai tập trung vào các giải pháp cụ thể, bám sát thực tiễn như: vấn đề gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, tính minh bạch, chi phí thời gian của doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với đó là dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, chi phí không chính thức, tính năng động, cạnh tranh bình đẳng, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.
Cụ thể, tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao theo đúng tinh thần chỉ dạo của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Thúc đẩy kinh tế số và chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đẩy nhanh thực hiện các thủ tục hành chính.
Đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 40 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa bàn tỉnh, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh. Lãnh đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, có tính cạnh tranh, qua đó tạo động lực mới mạnh mẽ cho phục hồi phát triển kinh tế, xã hội. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng ngành cải thiện chỉ số: tính minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, đào tạo lao động. Rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, cải tiến quy trình, thủ tục, cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục cải thiện chỉ số thời gian, chỉ số chi phí không chính thức đảm bảo giảm thời gian xử lý thủ tục hành chính, hạn chế chi phí không chính thức.
Với vai trò là cơ quan thường trực hỗ trợ doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tuyên truyền chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm nâng cao chỉ số cạnh tranh bình đẳng.
P.Hương

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 

 Chưa có tên

 
 

 Video Clip

 
Video clip
 • Ứng dụng công nghệ đèn LED trong sản xuất đạt hiệu quả cao
 • Đoàn xúc tiến đầu tư tại Đài Loan làm việc với Công ty Công nghệ sinh học Vạn Bảo Lộc
 • Đồng Nai là tỉnh đầu tiên được đo hàm lượng vàng
 • Công bố chỉ dẫn địa lý cho chôm chôm Long Khánh
 • Hội thảo nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp
 • Hội nghị cán bộ công chức và triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015
 • Vũ điệu đen tối "đồng hồ xăng" phần 2
 • Vũ điệu đen tối "đồng hồ xăng" phần 1
 • Nhiều trạm xăng dầu sử dụng công nghệ cao gắn chíp qua mắt người tiêu dùng và các cơ quan chức năng
 • Ký kết thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Okayama (Nhật Bản)

 • Hình ảnh liên kết
  Liên kết website trong tỉnh
  Liên kết website các tỉnh
  Lượt truy cập