Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 

 Nội dung

 
Nâng cao hiệu quả tuyên truyền cải cách hành chính trên lĩnh vực y tế   09-11-2022
Năm 2022, ngành y tế triển khai kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên tryền cải cách hành chính. Kế hoạch nhằm đẩy mạnh thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức qua đó giúp người dân hiểu và tham gia tích cực vào công tác cải cách hành chính; tăng cường trách nhiệm các phòng, chuyên môn, đơn vị trong giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, tăng cường sự tham gia của của người dân, doanh nghiệp vào triển khai thực hiện cải cách hành chính, nâng cao kỷ cương trách nhiệm của CBCCVC ngành y tế, nâng cao độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.
 

​Theo kế hoạch, công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính phải được thực hiện kịp thời, đầy đủ, thường xuyên phong phú về nội dung và hình thức một cách hiệu quả, đúng đối tượng; ghép với các nội dung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; tuyên truyền cải cách hành chính gắn với thực hiện các giải pháp trong kế hoạch cải cách hành chính của Sở Y tế năm 2022, đảm bảo phù hợp với thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 tại đơn vị.
Các nội dung được ngành tập trung tuyên truyền là các văn bản của trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính cũng như các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân, quy tắc ứng xử , văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân. Trách nhiệm của công chức, viên chức được phân công thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Tăng cường trách nhiệm của các đơn vị trong giải quyết, phản ánh, kiến nghị của người dân. Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính về mô hình, cơ chế mới đang triển khai thí điểm, các sáng kiến, mô hình trong cải cách hành chính…
Sở Y tế cũng thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính thông qua các hình thức: tham gia chương trình đối thoại trực tiếp của lãnh đạo sở giải đáp những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, cải cách hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế; Thường xuyên cập nhật lên trang thông tin điện tử Sở Y tế và các đơn vị thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, đăng tin tức, bài viết và quy định mới, chính sách mới tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính; Niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị. Đăng tải video tuyên truyền cải cách hành chính lên trang thông tin điện tử của Sở thông qua hình thức trực quan, sinh động, nội dung tuyên truyền dễ hiểu, dễ nhớ. Ngoài ra, tuyên truyền thông qua các tài liệu hướng dẫn, ấn phẩm truyền thông, trên các bản tin sức khỏe Đồng Nai cũng như phối hợp các cơ quan báo đài trong tỉnh…
Diệu Linh

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 

 Chưa có tên

 
 

 Video Clip

 
Video clip
 • Ứng dụng công nghệ đèn LED trong sản xuất đạt hiệu quả cao
 • Đoàn xúc tiến đầu tư tại Đài Loan làm việc với Công ty Công nghệ sinh học Vạn Bảo Lộc
 • Đồng Nai là tỉnh đầu tiên được đo hàm lượng vàng
 • Công bố chỉ dẫn địa lý cho chôm chôm Long Khánh
 • Hội thảo nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp
 • Hội nghị cán bộ công chức và triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015
 • Vũ điệu đen tối "đồng hồ xăng" phần 2
 • Vũ điệu đen tối "đồng hồ xăng" phần 1
 • Nhiều trạm xăng dầu sử dụng công nghệ cao gắn chíp qua mắt người tiêu dùng và các cơ quan chức năng
 • Ký kết thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Okayama (Nhật Bản)

 • Hình ảnh liên kết
  Liên kết website trong tỉnh
  Liên kết website các tỉnh
  Lượt truy cập