Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 

 Nội dung

 
Nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh Đề tài: “Ứng dụng công nghệ 4.0 vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai”   02-08-2022
Chiều 1-8, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, Đề tài: “Ứng dụng công nghệ 4.0 vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai”. TS. Lại Thế Thông, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

rgrehe.JPG
TS. Lại Thế Thông, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại cuộc họp.
Đề tài do Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện; GS.TS Võ Thanh Thu làm chủ nhiệm với mục tiêu tổng quát là xây dựng chiến lược và giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai. Trong đó, mục tiêu cụ thể là làm rõ bản chất của công nghệ 4.0; Xây dựng khung phân tích mang tính khoa học phục vụ cho đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ 4.0 và các nhân tố tác động đến lựa chọn ứng dụng công nghệ 4.0 trong lĩnh vực kinh tế - xã hội; Nghiên cứu kinh nghiệm ứng dụng công nghệ 4.0 của các nước và Việt Nam vào phát triển kinh tế - xã hội và rút ra bài học cho Đồng Nai; Đánh giá tình hình ứng dụng và sẵn sàng ứng dụng công nghệ 4.0 ở tỉnh Đồng Nai trong các ngành kinh tế - xã hội: Nêu được thành tựu, hạn chế, nguyên nhân của thành công và tồn tại; Đo lường các nhân tố tác động đến lựa chọn của doanh nghiệp ở tỉnh Đồng Nai trong ứng dụng công nghệ 4.0 và đưa ra các hàm ý chính sách, quản trị; Xác định những thành tựu khoa học của công nghệ 4.0 có thể ứng dụng vào phát triển kinh tế - xã hội của Đồng Nai; Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ 4.0 ở Đồng Nai: Trong quản lý hành chính công liên quan đến kinh tế và các ngành liên quan đến kinh tế chủ lực của Đồng Nai; Đề xuất các hướng nghiên cứu khoa học để tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ 4.0 vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai; Đề xuất chiến lược và các giải pháp phát triển, hỗ trợ cho các doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

rg3gtht.JPG
Các thành viên Hội đồng chụp hình lưu niệm cùng nhóm thực hiện đề tài.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã tiến hành phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài theo các nội dung đặt hàng. Đa phần các thành viên hội đồng đều đánh giá đề tài đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu, có khả năng ứng dụng cao vào thực tiễn, trong đó có những vấn đề phục vụ rất thiết thực cho các hoạt động như: Logistics, y tế, giáo dục, du lịch… Tuy nhiên, đề tài cần cụ thể hóa các nội dung nghiên cứu gắn liền với thực tế trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai; lựa chọn vấn đề gần gũi, thiết thực với tỉnh để triển khai ứng dụng… Các thành viên hội đồng tiến hành bỏ phiếu thống đề tài đạt yêu cầu khi nghiệm thu.

Thanh Cảnh

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 

 THÔNG BÁO

 
 

 Thủ tục hành chính

 
 

 Hình ảnh hoạt động

 
Video clip
 • Ứng dụng công nghệ đèn LED trong sản xuất đạt hiệu quả cao
 • Đoàn xúc tiến đầu tư tại Đài Loan làm việc với Công ty Công nghệ sinh học Vạn Bảo Lộc
 • Đồng Nai là tỉnh đầu tiên được đo hàm lượng vàng
 • Công bố chỉ dẫn địa lý cho chôm chôm Long Khánh
 • Hội thảo nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp
 • Hội nghị cán bộ công chức và triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015
 • Vũ điệu đen tối "đồng hồ xăng" phần 2
 • Vũ điệu đen tối "đồng hồ xăng" phần 1
 • Nhiều trạm xăng dầu sử dụng công nghệ cao gắn chíp qua mắt người tiêu dùng và các cơ quan chức năng
 • Ký kết thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Okayama (Nhật Bản)

 • Hình ảnh liên kết
  Liên kết website trong tỉnh
  Liên kết website các tỉnh
  Lượt truy cập