Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung tin

 
​Ban hành Thông tư quy định về định mức kinh tế kỹ thuật về tư vấn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO   09-06-2022
Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư 07/2022/TT-BKHCN quy định định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
 

Hoạt động đánh giá ISO tại Sở KH&CN Đồng Nai 

 

Thông tư nêu rõ về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; phương pháp, cơ sở xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật; nội dung định mức kinh tế kỹ thuật; tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành. 

Diệu Linh 

Đính kèm Thông tư số 07/2022/TT - BKHCN

07_2022_TT_BKHCN.pdf07_2022_TT_BKHCN.pdf

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.