Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung hỏi

 
Chuyên mục Hoạt động nghiên cứu KHCN
Tiêu đề Quy định về bồi thường thiệt hại trong vụ án hành chính
Ngày hỏi 16/03/2017
Người hỏi Phùng Văn Huyên
Email huyennhau@yahoo.com.vn
Điện thoại 0913218912
Nội dung hỏi
Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ Quý Sở vui lòng có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin quy định pháp luật về việc giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại trong vụ án hành chính? Mong nhận thông tin sốm từ phía quý cơ quan, xin cám ơn!
Nội dung trả lời

Do câu hỏi của bạn không đưa ra nội dung bồi thường thiệt hại trong trường hợp cụ thể mà bạn đang khiếu nại, khiếu nại, khởi kiện nên chúng tôi có thể cung cấp đến bạn một số quy định trong công tác bồi thường thiệt hại trong Bộ luật Dân sự, Luật Tố tụng hành chính và Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước để có thể giúp bạn phần nào trong việc tham khảo nội dung mà bạn đang quan tâm như sau:

1. Theo Điều 13 Bộ luật Dân sự 2015 (có hiệu lực 01/01/2017): Cá nhân, pháp nhân có quyền dân sự bị xâm phạm được bồi thường toàn bộ thiệt hại, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

2. Theo Điều 7 Luật Tố tụng hành chính 2015 (có hiệu lực 01/07/2016): Việc giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại trong vụ án hành chính có quy định một số nội dung cơ bản sau:

a) Người khởi kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hành chính có thể đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại do quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, danh sách cử tri gây ra.   

Người khởi kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu bồi thường thiệt hại có nghĩa vụ cung cấp tài liệu, chứng cứ. Trường hợp cần thiết, Tòa án có thể tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để đảm bảo cho việc giải quyết vụ án được chính xác. Khi giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ án hành chính, các quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và pháp luật về tố tụng dân sự được áp dụng để giải quyết.

b) Trường hợp trong vụ án hành chính có yêu cầu bồi thường thiệt hại mà chưa có điều kiện để chứng minh thì Tòa án có thể tách yêu cầu bồi thường thiệt hại để giải quyết sau bằng một vụ án dân sự khác theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

3. Theo Điều 9 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009: Người bị thiệt hại có quyền và nghĩa vụ sau:

3.1. Người bị thiệt hại có quyền sau đây:

a) Yêu cầu Nhà nước bồi thường thiệt hại, khôi phục danh dự theo quy định của Luật;

b) Được cơ quan có trách nhiệm bồi thường hoặc Tòa án giải quyết và thông báo việc giải quyết bồi thường;

c) Khiếu nại, tố cáo quyết định, hành vi trái pháp luật của người có thẩm quyền trong việc giải quyết bồi thường theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

d) Khiếu nại, kháng cáo bản án, quyết định của Toà án theo quy định của pháp luật tố tụng;

đ) Yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

3.2. Người bị thiệt hại có nghĩa vụ sau đây:

a) Cung cấp kịp thời, đầy đủ và trung thực tài liệu, chứng cứ có liên quan đến yêu cầu giải quyết bồi thường;

b) Chứng minh về thiệt hại thực tế đã xảy ra.

Đây là những nội dung cơ bản, chúng tôi chia sẽ cùng bạn về vấn đề giải quyết bồi thường thiệt hại trong vụ án hành chính, hy vọng có thể giúp bạn tham khảo để giải quyết công việc của mình. Trân trọng chào bạn!

File đính kèm

Câu cùng chuyên mục: