Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Sản phẩm đạt giải

 
Thể lệ Giải thưởng sản phẩm truyền thông khoa học và công nghệ Đồng Nai lần thứ XI năm 2020 Cập nhật: 04-04-2020 06:56
Nhằm tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN); đặc biệt là các thành tựu trong nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới quản lý KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. - Nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội và kịp thời ghi nhận, tôn vinh những tác giả có sản phẩm báo chí xuất sắc về hoạt động khoa học và công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai là cơ quan tổ chức, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan. Tổ chức Giải thưởng Sản phẩm Truyền thông KHCN năm 2020.
In nội dung