Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Sở hữu trí tuệ - Đổi mới sáng tạo và thế hệ trẻ vì một tương lai tốt đẹp hơn

 
Sở hữu trí tuệ: Nhìn từ thực tế các địa phương   25-04-2022
Vấn đề sở hữu trí tuệ (SHTT) ngày càng được các địa phương quan tâm, thực hiện thông qua các nội dung cụ thể trong vấn đề: Bản quyền; Bằng sáng chế; Thương hiệu; Kiểu dáng công nghiệp; Sơ đồ bố trí mạch tích hợp; Chỉ dẫn địa lý. Tại hội thảo “Chiến lược sở hữu trí tuệ trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp lần thứ tư” vừa được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai tổ chức, một số đại biểu đã chia sẻ kết quả cũng như định hướng chiến lược sở hữu trí tuệ tại địa phương.


 

Hội thảo “Chiến lược sở hữu trí tuệ trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp lần thứ tư” vừa được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai tổ chức

Là một địa phương có hoạt động SHTT tương đối ổn định, trong thời gian qua, các sở, ban, ngành, đoàn thể tại thành phố Cần Thơ đã chủ động, tích cực tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách pháp luật về SHTT cũng như hướng dẫn xác lập và bảo hộ quyền bảo vệ quyền SHTT, khuyến khích và đẩy mạnh hoạt động sáng kiến, đổi mới sáng tạo.

Theo bà Trần Thị Thanh Diệp, Trưởng phòng Quản lý chuyên ngành- Sở KH-CN TP. Cần Thơ cho biết, hoạt động SHTT trên địa bàn Cần Thơ trong thời gian qua đã mang lại những kết quả quan trọng, theo đó chưa phát hiện sự chồng chéo, trùng lặp trong phạm vi quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố. Những quy định trong quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa, có yêu cầu bảo hộ SHTT đã tạo thuận lợi cho chủ thể quyền hoặc người được ủy quyền hợp pháp và cơ quan hải quan như: hồ sơ, chứng từ đơn giản hơn, thủ tục hành chính minh bạch.

Cụ thể, trong năm 2020-2021, thành phố tiếp tục hoàn thiện chính sách và pháp luật về SHTT, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về SHTT, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền SHTT; thúc đẩy các hoạt động tạo ra các tài sản trí tuệ; khuyến khích, nâng cao hiệu quả khai thác tài sản trí tuệ, trong năm 2021, TP.Cần Thơ có 442 đơn đăng ký mới sở hữu công nghiệp và 310 văn bằng bảo hộ được cấp mới, có 21 sáng chế đăng ký mới, tăng 110% so với năm 2020. Các kết quả nghiên cứu sáng tạo được đẩy mạnh và chủ sở hữu quan tâm cao đến việc bảo hộ sở hữu trí tuệ, góp phần nâng cao chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học và chủ sở hữu. các kết quả nghiên cứu sáng tạo được đẩy mạnh và chủ sở hữu quan tâm cao đến việc bảo hộ sở hữu trí tuệ, góp phần nâng cao chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học và khẳng định vị thế chủ sở hữu, điển hình như Trường Đại học Cần Thơ, năm 2021, có 15 đơn và 2 văn bằng bảo hộ sáng chế, chiếm tỷ lệ 80% tổng số đơn và văn bằng sáng chế của thành phố.

Trong chiến lược sở hứu trí tuệ đến năm 2030, TP. Cần Thơ đặt ra mục tiêu cụ thể, hỗ trợ bảo hộ, quản lý và phát triển quyền sở hữu trí tuệ sau khi được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho trên 60% sản phẩm được công nhận sản phẩm chủ lực, đặc trưng của thành phố, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Đến năm 2030, phấn đấu có trên 5.500 văn bằng sở hữu trí tuệ được cấp, tăng 35% so với năm 2020; số đơn đăng ký mới về sở hữu trí tuệ tăng trung bình từ 3% -5%/năm.  

IMG_8336.JPG
Các đại biểu tham gia hội thảo rất quan tâm đến vấn đề  xây dựng chiến lược SHTT

Tại Đồng Nai, trong những năm gần đây, các hoạt động tuyên truyền về SHTT đã được triển khai thông qua các chương trình truyền hình cũng như các chuyên mục truyền thông trên Báo Đồng Nai và trên các kênh thông tin tuyền truyền KH-CN của tỉnh. Bên cạnh đó, Sở KH-CN cũng đã xây dựng, ban hành và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển SHTT. Một số kết quả nổi bật trong hoạt động triển khai cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trong năm 2021 được ghi nhận tại địa phương như: nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ cho người dân và doanh nghiệp, hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho bưởi da xanh Vĩnh Cửu, Bánh sữa Long Thành, Tôm càng xanh Trà Cổ, Chôm chôm Long Khánh.

Trong chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030, tỉnh Đồng Nai đề ra mục tiêu cụ thể như: hỗ trợ tạo lập và đăng ký bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa và giống cây trồng mới, mỗi năm ít nhất 30 đơn vị, 20 tác phẩm, 1 giống cây trồng; Hỗ trợ xây dựng, quản lý, phát triển nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thế, chỉ dẫn địa lý đối với các đặc sản, sản phẩm làng nghề, sản phẩm đặc thù của địa phương, ít nhất 32 nhãn hiệu được chứng nhận; hỗ trợ đăng ký bảo hộ ra nước ngoài với ít nhất 10 nhãn hiệu, hỗ trợ 1 doanh nghiệp ứng dụng sáng chế/giải pháp hữu ích được bảo hộ để phát triển thương mại hóa sản phẩm.

7 IMG_8411.JPG
Ông Lê Xuân trường, Trưởng Phòng Quản lý chuyên ngành- Sở KH-CN Đồng Nai chia sẻ về chiến lược SHTT của tỉnh Đồng Nai

 Ông Lê Xuân trường, Trưởng Phòng Quản lý chuyên ngành- Sở KH-CN Đồng Nai cho biết, để thực hiện hiệu quả những mục tiêu đề ra, Đồng Nai sẽ tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: tuyên truyền nâng cao nhận thức, năng lực tạo lập và phát triển tài sản trí tuệ các đặc sản địa phương; hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ; hỗ trợ khai thác thương mại và phát triển tài sản trí tuệ; hỗ trợ ứng dụng tài sản trí tuệ, thành quả sáng tạo cá nhân được hình thành từ thực tiễn; tăng cường hiệu quả các hoạt động quản lý, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, hợp tác SHTT.

Diệu Linh

 

 

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.