Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Thể lệ chương trình

 
Thể lệ Chương trình Cập nhật: 30-10-2013 04:00

THỂ LỆ

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HUY SÁNG KIẾN SÁNG TẠO TRONG LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số    210    /QĐ-CT6, ngày  06   /  8   /2021

của Ban Chủ nhiệm Chương trình phát huy s​áng kiến sáng tạo

 trong lao động và học tập)

I. Tên Hội thi: “Chương trình phát huy sáng kiến sáng tạo trong lao động và học tập năm 2021”.

II. Mục đích yêu cầu

Chương trình "Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập" là một trong 13 chương trình thuộc Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Đồng Nai. Chương trình này tập trung triển khai sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh để góp phần nâng cao trình độ nghề nghiệp, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ phát triển sản xuất, đời sống, dịch vụ, học tập, vui chơi giải trí.

III. Cơ quan tổ chức:

Chương trình do Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Y tế, Hội Nông dân tỉnh cùng phối hợp tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo cuộc vận động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh.

IV. Lĩnh vực tham gia dự thi:

Chương trình gồm các lĩnh vực sau:

- Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông.

- Cơ khí tự động hóa, xây dựng và giao thông vận tải.

- Vật liệu, hóa chất, năng lượng

- Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường

- Công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm và Hóa học

- Y dược

- Giáo dục đào tạo

Và các lĩnh vực khác…       

V. Đối tượng tham gia dự thi

Mọi tổ chức, tập thể, cá nhân đang sinh sống, lao động và học tập tại tỉnh Đồng Nai, không phân biệt tuổi tác, thành phần đều có thể tham gia chương trình với một hoặc nhiều giải pháp

VI. Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi

Các giải pháp tham gia chương trình cần có tính mới, tính sáng tạo (không trùng với các giải pháp đã tham dự trước đây), có khả năng áp dụng trong thực tế đạt hiệu quả và mang lại lợi ích kinh tế, kỹ thuật, xã hội cao hơn so với giải pháp đã biết. Giải pháp dự thi không được xét trao giải nếu giải pháp đã đạt giải từ cấp tỉnh trở lên

VII. Hồ sơ dự thi:

Mỗi hồ sơ dự thi (01 bộ bản giấy và 01 bộ file mềm) bao gồm:

1. Phiếu dự thi (theo Mẫu 01​).

2. Toàn văn/Bản mô tả/Thuyết minh về giải pháp tham gia dự thi (có hướng dẫn viết kèm theo Mẫu 02​)

3. Nộp hình ảnh minh hoạ của mô hình (nếu có).

4. Bản nhận xét, đánh giá, hoặc tài liệu  khác có  liên quan (nếu có).

Tất cả nén lại thành file mềm và gửi về địa chỉ email: vangv@dongnai.gov.vnvuvan2882@gmail.com.

Lưu ý: Trong trường hợp tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp (thực hiện giãn cách theo các chỉ thị của cơ quan có thẩm quyền) thì gửi trước 01 bộ file mềm vào địa chỉ email đã nêu ở trên. Sau đó, phải nộp bổ sung 01 bộ bản giấy để hoàn tất Hồ sơ tham gia dự thi, làm cơ sở để Ban Chủ nhiệm tổ chức đánh giá và trao giải.

VIII. Nơi nộp, nhận hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi có thể nộp trực tiếp, gửi qua bưu điện kể từ ngày công bố thể lệ đến hết ngày 20/09/2021 tại địa diểm:

Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

Số 1597 Phạm Văn Thuận, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.  

ĐT: 0251.3822297; Fax: 0251.3825585

Website: http://www.dost-dongnai.gov.vn

IX. Giải thưởng

Giải nhất mỗi giải :

25.000.000 đồng

Giải nhì mỗi giải :

20.000.000 đồng

Giải ba mỗi giải :

15.000.000 đồng

Giải khuyến khích mỗi giải :

5.000.000 đồng

Ngoài ra, còn có các phần thưởng khác như Bằng khen của UBND tỉnh, Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Giấy khen, Cúp và hoa của Ban chủ nhiệm Chương trình.

Tùy theo số lượng giải pháp tham gia dự thi hàng năm và căn cứ vào số điểm đạt được của giải pháp mà có số lượng giải thưởng tương ứng, do các thành viên Ban chủ nhiệm thống nhất và xét giải.

X. Hỗ trợ bảo hộ Sở hữu công nghiệp

Giải pháp đạt giải có khả năng bảo hộ sở hữu công nghiệp sẽ được xét hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp,..).

XI. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Thư ký Chương trình tổng hợp báo cáo Chủ nhiệm Chương trình Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập xem xét và giải quyết.

            BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH


In nội dung