Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Thông tin mới

 
Thông báo kết quả thi vòng I và thí sinh vào vòng 2 Hội thi Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai năm 2022 (11/10/2022)
Xem tiếp...
thông báo địa điểm và thời gian tổ chức thi Vòng 1 - Hội thi “Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai năm 2022. (11/10/2022)
Xem tiếp...
Thông báo địa điểm và thời gian tổ chức thi Vòng 1 - Hội thi “Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai năm 2022. (26/09/2022)
Xem tiếp...
Thông báo tham dự tập huấn Hội thi “Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai năm 2022”. (26/09/2022)
Xem tiếp...
KẾ HOẠCH Về việc tổ chức Hội thi “Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai năm 2022” (26/09/2022)
Xem tiếp...
Kết quả Hội thi Giáo viên giỏi Ứng dụng CNTT trong giảng dạy năm 2020 (04/01/2021)
Xem tiếp...
Thông báo thời gian và địa điểm thi Vòng 2 (cấp THCS-THPT) (13/11/2020)
Xem tiếp...
Đề thi và hình thức thi Vòng 2- Hội thi Giáo viên Giỏi Ứng dụng CNTT trong giảng dạy (09/11/2020)
Xem tiếp...
Thông báo Vòng 2, Hội thi Giáo viên giỏi UDCNTT (19/10/2020)
Xem tiếp...
Quyết định Ban hành thể lệ, Cấu trúc đề thi trắc nghiệm, Giáo án tập huấn Hội thi Giáo viên giỏi ứng dụng CNTT trong giảng dạy 2020 (17/07/2020)
Xem tiếp...