Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Thể lệ hội thi

 
Thể lệ Cuộc thi “Thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh đồng nai năm 2021 Cập nhật: 25-05-2021 09:04
Thể lệ Cuộc thi “Thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh đồng nai năm 2021

Cuộc thi thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là Chương trình OCOP) tỉnh Đồng Nai được tổ chức nhằm khuyến khích và phát huy các hoạt động sáng tạo của mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Qua đó lựa chọn được những nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp có những thiết kế đẹp, tiêu biểu cho các sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Đồng Nai, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới của tỉnh Đồng Nai.​

Quyet_dinh_the_le_cuoc_thi_OCOP-1.pdfQuyet_dinh_the_le_cuoc_thi_OCOP-1.pdf

The_le_cuoc_thi_OCOP.pdfThe_le_cuoc_thi_OCOP.pdf

Mau-01-phieu-dang-ky-du-thi.docxMau-01-phieu-dang-ky-du-thi.docx

Mau-02-Ban-mo-ta-y-tuong-du-thi.docxMau-02-Ban-mo-ta-y-tuong-du-thi.docx

Danh_muc_san_pham.docxDanh_muc_san_pham.docx

In nội dung