Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh mục
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Hồ sơ thanh tra

 
Từ khóa
Tên đơn vị
Địa chỉ
Quyết định số   Ngày quyết định
Chọn một ngày từ lịch.
Cấp ban hành
Lĩnh vực
Thanh tra từ ngày
Chọn một ngày từ lịch.
Đến ngày
Chọn một ngày từ lịch.

 
3390 hồ sơ, được chia thành 339 trang
Tên đơn vị Công ty CP Đồng Nai
Quyết định số 200/QĐ-TTr15
Ngày quyết định 14/12/2015
Cấp ban hành Chánh thanh tra Sở KH&CN
Tên đơn vị Công ty CP Taekwang Vina Industrial
Quyết định số 200/QĐ-TTr15
Ngày quyết định 14/12/2015
Cấp ban hành Chánh thanh tra Sở KH&CN
Tên đơn vị Công ty TNHH Parcorini Việt Nam
Quyết định số 200/QĐ-TTr15
Ngày quyết định 14/12/2015
Cấp ban hành Chánh thanh tra Sở KH&CN
Tên đơn vị DNTN Đồng Nai Tôn
Quyết định số 200/QĐ-TTr15
Ngày quyết định 14/12/2015
Cấp ban hành Chánh thanh tra Sở KH&CN
Tên đơn vị Công ty TNHH ULHWA Việt Nam
Quyết định số 200/QĐ-TTr15
Ngày quyết định 14/12/2015
Cấp ban hành Chánh thanh tra Sở KH&CN
Tên đơn vị Công ty TNHH Fumakilla Việt Nam (tên cũ là Công ty TNHH Technopia Việt Nam)
Quyết định số 200/QĐ-TTr15
Ngày quyết định 14/12/2015
Cấp ban hành Chánh thanh tra Sở KH&CN
Tên đơn vị Chi nhánh Công ty CP An Gia Lộc - Cửa hàng An Gia Lộc Số 3
Quyết định số 191/QĐ-TTr15
Ngày quyết định 19/10/2015
Cấp ban hành Chánh thanh tra Sở KH&CN
Tên đơn vị Chi nhánh Công ty CPTM Thế giới di động - Cửa hàng Điện máy Biên Hòa
Quyết định số 191/QĐ-TTr15
Ngày quyết định 19/10/2015
Cấp ban hành Chánh thanh tra Sở KH&CN
Tên đơn vị Chi nhánh Công ty CPTM Nguyễn Kim - Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim Biên Hòa
Quyết định số 191/QĐ-TTr15
Ngày quyết định 19/10/2015
Cấp ban hành Chánh thanh tra Sở KH&CN
Tên đơn vị Chi nhánh Công ty TNHH khu mua sắm Đệ nhất Phan Khang - Biên Hòa
Quyết định số 191/QĐ-TTr15
Ngày quyết định 19/10/2015
Cấp ban hành Chánh thanh tra Sở KH&CN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Tới